Reikihealing / Reikis 5 leveregler
 
Reikis 5 leveregler
 
Dr. Usui definerede i forbindelse med sit arbejde med reikienergien 5 spirituelle principper eller leveregler.
 
I dag:
Vil jeg ikke være vred
Vil jeg ikke bekymre mig
Vil jeg være taknemmelig
Vil jeg være ærlig
Vil jeg elske og ære alt levende
Reikiro v/Lis Øllgaard | Borups alle 148, 2.th., 2000 Frederiksberg  | Tlf.: 5086 0555 | lis@oellgaard.dk